Saturday, May 21, 2016

Bình định - những ngày sổng chuồng

Hề hề hề,
Kính thưa toàn thể cư dân XĐTV, vừa qua có nhận được lời phàn nàn của Bang trưởng rằng cái blog này sắp chết yểu nên một số thành viên lấy làm lo lắng lắm lắm. Vậy nên cụ Hoàng Tiến Cường có yêu cầu Mõ tôi phải làm cái chi chi đó để dựng thằng blog này ngọ nguậy. Do tài năng chưa phát nên Mõ tui chỉ có thể làm theo yêu cầu của cụ Cường là post các bài mà cụ ấy dày công tích cóp từ năm ngoái tới giờ. (mặc dù cái việc này cụ ấy hoàn toàn có thể tự làm nhưng vì quan niệm rằng đã có Mõ thì phải bắt nó làm nên cụ ấy hành tôi đấy thôi, rõ khổ thân thằng Mõ).
Và dưới đây là công trình thứ .... không nhớ của cụ Cường.

BÌNH ĐỊNH - NHỮNG NGÀY SỔNG CHUỒNG
F0 và 2 tên bạn nối khố (biết & học cùng từ 1970) PTB & TTN sau 2 lần lỡ hẹn năm ngoái đã “được phép” thoát khỏi vòng kiểm soát của các bà chủ đi du hí Bình Định.

I. BÌNH ĐỊNH: VÕ VÀ THƠ
1.Võ
Với câu ca dao nổi tiếng được modified:
Ai về Bình Định mà coi,
Con gái Bình Định múa roi dạy chồng”