Monday, April 29, 2024

Những chuyến đi xa

Hôm đi Thác Bản Giốc ngồi trên xe mệt quá, ngủ gà ngủ gật. Mà seat belt chỉ có một vòng quanh bụng nên lúc xe buýt rẽ ngoặt gấp [chắc là thế, đang ngủ biết gì đâu], mình ngã đổ ngang người như cây chuối bị chặt giữa lưng. Mà lại ngã sang phía bên phải, phía cửa lên ô tô. Còn cô bé thì thực ra lại ngồi phía bên trái !


PS. Viết bài này buổi tối, trước khi rời Hà Nội quay về Đà Nẵng.