Friday, March 27, 2015

Tiền và Hạnh PhúcLại một lễ Phục Sinh nữa sắp tới!
Vào năm mới, lễ phục sinh, giáng sinh và những ngày lễ khác... người ta thường chúc nhau Giàu Sang, Hạnh Phúc... Chúng ta thử xem giữa Tiền Bạc và Hạnh Phúc có mối liên hệ như thế nào nhé!?

Hạnh phúc là được chia sẻ và chia sẻ, không phải là quyền cao chức trọng, không phải có bao nhiêu tiền trong tài khoản và có bao nhiêu nhà cửa, và những thứ, những giá trị luôn tính bằng tiền.