Monday, July 30, 2012

Tự hào là học sinh chuyên toán Chu Văn An

-->

Bùi Quang Ngọc 

(Lớp chuyên toán 10I khóa 1970-1973)


"Qua một điểm ở ngoài đường thẳng, ta có thể kẻ được bao nhiêu đường thẳng song song với đường đã cho?"
Đó là một những câu hỏi mà chúng tôi, những cựu học sinh chuyên toán Chu Văn An vẫn được các thầy dạy toán nêu ra trong những năm còn ngồi ghế nhà trường.

Thầy Khải - Người Thầy, Người Cha trong tôi

-->

Lê Viết Thái


Nếu như ai hỏi tôi rằng: ai là người có ảnh hưởng lớn nhất đến tính cách đến tư duy trong cuộc đời tôi thì chắc chắn tôi sẽ trả lời ngay (kể cả khi đang ngủ mơ), đó là Ba tôi, Thầy Lân và Thầy Khải.

Thày trò các lớp chuyên toán trường cấp 3 Chu Văn An ngày ấy

Đào Thiện Khải - Giáo viên Toán 1970-1985

Khoảng năm 1965, các lớp chuyên toán trường cấp ba của bộ Giáo dục ra đời, đặt tại trường Đại học tổng hợp, trước đó vài năm một số trường phổ thông cấp 3 (ứng với trường PTTH hiện nay, trường cấp 3 chỉ học 10 năm, ba năm cuối là lớp 8,9, 10) cũng đã có lớp học sinh giỏi toán . Từ năm 1970, trường cấp 3 Chu Văn An đổi lớp học sinh giỏi toán thành lớp chuyên toán. 
Việc đổi này có căn cứ là: hàng năm, bộ giáo dục tuyển chọn qua kỳ thi lấy hoc sinh giỏi nhất về lớp chuyên của Bộ, số còn lại, không quá ba mươi, lập thành lớp chuyên toán của địa phương, lớp của Hà nội đặt tại Chu Văn An.