Monday, January 4, 2021

Giấc mơ không cánh

Nhớ nàng

Anh tìm về 

Rình đằng sau nải chuối 


Thấy nàng đang chắp cánh 

Anh khấp khởi mừng thầm

Đôi cánh tiên giấu kỹ

Mà sao vẫn tìm được 


Mắt nhìn anh sung sướng 

Nàng tung cánh bay cao

Thấp thoáng ánh bình minh

Nàng đã vượt anh rồi


Nhưng cánh anh bằng sáp

Gặp nắng chảy tan tành

Phía dưới là mặt đất

Quen nhưng rất là xa...


Sợ 

Giật mình

Bừng tỉnh

Té ra mình nằm mê


 Chưa chết 

Nhưng người yêu

Quờ tay tìm không thấy


Ngước mắt hỏi Cupid

Giờ này ngươi ở đâu?


Phụ hoạ tranh "Ghosts in the Art Gallery" của Huynguyen