Friday, August 8, 2014

Con te partirò và một số duet lãng mạn khác

"With you, I will go
  on ships across seas that exist no more."

Phần đông các bài hát được giới thiệu trên iCVA là đơn ca solo. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn một số bài hát quốc tế sáng tác dành cho hoặc được trình bày bởi đôi song ca nam nữ. Một số bài quen thuộc các bạn có thể đã nghe từ lâu rồi, xin mời các bạn nghe lại để ôn lại kỷ niệm xưa. Tuy nhiên cũng có một số bài mới hoặc ít được biết đến từ bên ngoài, do sự cách biệt về ngôn ngữ, do biên giới của các nền văn hóa, đặc biệt là đối với những người yêu thích ca nhạc ở ta.

Đầu tiên là một bài hát Ý tôi nghe từ thuở xa xưa, có lẽ quá quen thuộc với mọi người, chẳng cần giới thiệu. Tuy nhiên chỉ mới gần đây tôi mới được đọc lời dịch để hiểu hơn một chút về nội dung của bài hát này.


Ci sara
There Will Be
1.
Dopo questa vita che si dimentica di te,
dopo questo cielo senza arcobaleno,
dopo la malinconia che mi prende a ogni bugia,
dopo tutta questa voglia di sereno dimmi che ci sara‘.

2.
Dopo il sogno della hawai come tutti i marinai
attraverso questo mare di cemento,
dopo un altro inverno che soffia neve su di me
che ho gia' freddo se non sono accanto a te.

Coro:
Devi crederci
Ci sara’ - una storia d'amore e un mondo migliore.
Ci sara' - un azzurro piu' intenso e un cielo piu' immenso.
Ci sara' - la tua ombra al mio fianco vestita di bianco.
Ci sara' - anche un modo piu' umano per dirsi ti amo di piu'.

3.
Dopo un oggi che non va, dopo tanta vanita'
e nessuno che ti da niente per niente.
Dopo tutto il male che c'e nel mondo intorno a te
com'e bello ritrovarti accanto a me.

Coro:
Devi crederci
Ci sara’ - una storia d'amore e un mondo migliore.
Ci sara' - un azzurro piu' intenso e un cielo piu' immenso.
Ci sara' - la tua ombra al mio fianco vestita di bianco.
Ci sara' - anche un modo piu' umano per dirsi ti amo di piu'.
1.
After this life that forgets about you,
After this sky without a rainbow,
Afther the melancholy that takes over me at every lie
After all this desire for serene tell me that there will be

2.
After the dream of Hawaii like all the sailors
I am crossing this concrete sea
After another winter that is blowing snow on me
That I am already cold if I am not next to you

Chorus:
You must believe
There will be – a love story and a better world
There will be – sky-blue more intense and a sky more immense
There will be – your shadow by my side dressed in white
There will be – also a world more human for to say I love you the most

3.
After a today that doesn't go, after so much vanity
And nobody that gives you anything for nothing
After all the evil that is in the world around you
How beautiful it is to find you again next to me

Chorus:
You must believe
There will be – a love story and a better world
There will be – sky-blue more intense and a sky more immense
There will be – your shadow by my side dressed in white
There will be – also a world more human for to say I love you the most


Bài tiếp theo là một trong những bài tình ca tiếng Anh tôi ưa thích nhất do Marc Anthony and Tina Arena hát trong phim The Mask of Zorro.

Moon so bright, night so fine
Keep your heart here with mine
Life's a dream we are dreaming
Race the moon, catch the wind
Ride the night to the end
Seize the day, stand up for the light
I want to spend my lifetime loving you
If that is all in life I ever do

Heroes rise, heroes fall
Rise again, win it all
In your heart, can't you feel the glory?
Through our joy, through our pain
We can move worlds again
Take my hand, dance with me, dance with me
I want to spend my lifetime loving you
If that is all in life I ever do

I will want nothing else to see me through
If I can spend my lifetime loving you

Bài hát thứ ba là một song ca với sự tham gia của một nữ ca sĩ nhiều tài năng hiện đang rất nổi tiếng của Đức - Helen Fischer. Tôi rất thích bài này nhưng hình như chưa bao giờ nghe trình bày như một song ca cả. Bài hát này vốn của Peter Maffay, một ca sĩ người Đức di cư từ Romania - ngày xưa tôi cũng rất thích nghe - dành cho nhưng người "lớn đầu rồi" mà còn "dại".Ich wollte nie erwachsen sein,
hab immer mich zur Wehr gesetzt.
Von außen wurd' ich hart wie Stein,
und doch hat man mich oft verletzt.

Irgendwo tief in mir
bin ich ein Kind geblieben.
Erst dann, wenn ich's nicht mehr spüren kann,
weiß ich, es ist für mich zu spät,
zu spät, zu spät**
...

Chưa bao giờ tôi muốn thành người lớn,
Tôi luôn cưỡng mình chống lại điều đó.
Vẻ ngoài cứng cỏi tựa như một tảng đá,
Nhưng người đời vẫn hay làm tôi tổn thương.

Đâu đó sâu kín tận đáy lòng
Tôi thấy mình vẫn như một đứa trẻ.
Chỉ khi không còn cảm nhận được nữa,
Lúc đó mới biết thì mình đã muộn quá rồi,
Quá muộn, quá muộn...


Ồ, và tất nhiên là  bây giờ ta có thể kết thúc bằng duet nổi tiếng Andrea Bocelli - Sara Brightman với bài hát Con te partirò***.


"There is no light if you are not here with me. 
Lands that I never shared with you, 
I shall experience with you on ships across seas 
that exist no more. 
With you, I will go. 
I know you are with me".

Chú thích:

[*] I want to spend my lifetime loving you nhạc sáng tác bởi James Horner, lời của Will Jennings. Horner, Jennings cũng là tác giả của bản tình ca tuyệt vời "My Heart Will Go On" (2 x Oscars) đã được ca sĩ Celine Dion hát và là nhạc chủ đề trong bộ phim nổi tiếng "Titanic".

[**] Cố gắng dịch tạm một đoạn đầu sang tiếng Việt để hiểu nghĩa.

[***] "Con te partirò"="With you I will leave", retitled "Time to say goodbye"Không thể không nhắc tới bài hát "Xin đừng làm vỡ tim tôi" của Elton John từ cái thời xưa xa lắc xa lư ;)

No comments:

Post a Comment