Thursday, October 11, 2012

Ban liên lạc họp hôm 08/10/2012


Tối hôm qua BanLL đã họp tại quán “Ngoại ô”, 19 Nguyễn Gia Thiều.
BanLL có bổ sung anh Bùi Việt Hà, i-Xanh, cho đủ thành phần mỗi lớp 2 người. Buổi họp hôm qua vắng bạn Giang, i-Tím.
Ban liên lạc ra mắt tại Thiên Sơn - Suối Ngà, nay bổ sung thêm anh Bùi Việt Hà i-Xanh.
Sau nhiều câu chuyện như dư âm TSSN 30/09, sức khỏe Thầy Khải, nội bộ từng lớp(1 vài thâm cung bí sử được tung ra), chuyện anh BinhTG ko nhận ra MC Hoa tại 1 đám cưới, về blog icva, địa điểm họp những lần sau ở đâu để tối ưu đi lại khi HN ngày càng khó khăn về giao thông,.. BanLL đã thống nhất ra nghị quyết như sau:
1.    Cám ơn tất cả các cá nhân đã tham dự, có đóng góp cho đại hội vừa qua tại TSSN ngày 30/09/2012, cũng như đóng góp cho cuốn sách “Thầy Khải của chúng tôi”. Hãy phát huy hơn nữa sự hợp tác, mối quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ nhau, cùng nhau ăn chơi nhảy múa của hội XĐTV, cùng nhau có nhiều sản phẩm có giá trị (như “Thày Khải của chúng tôi”, icva, như TSSN 30/09/2012,…)
2.    Trong lúc dư âm, địa chần của TSSN 30/09 đang còn, đề nghị tất cả thành viên XĐTV tiếp tục viết bài về CVA, về Thầy Khải, về chúng ta, về nhạc chế, về những bức tranh được vé trên iPhone, về mỗi thành viên,.... Trước nhất làm cho icva phong phú bài vở, sau nữa sẽ có những cuốn sách dày hơn, nhiều bài hơn, nhiều tác giá hơn (Cuốn “Thày Khải của chúng tôi” thực sự chỉ có hơn 10 tác giả, nếu trừ những bài được tuyển từ “10I Lớp tôi”)
3.    Lớp Xanh và lớp Đỏ sẽ chủ trì tổ chức kỷ niệm sự kiên 40 năm ra trường và 40 năm nhập học vào 2013, với sự cùng tham gia của lớp Tím, lớp Vàng. Địa điểm, thời gian, nôi dung sẽ được chi tiết hóa sau.
Rất mong cả hội hưởng ứng.
Kính báo
BanLL hội XĐTV

No comments:

Post a Comment