Wednesday, October 24, 2012

Thám tử ... Lò Gạch :-)))

Lửa lò gạnh có tàn phai
Chui vào váy đụp ấm bằng hai lần l...ò
...
Sáng trăng anh mới đi mò...
Xem ai múc nước ... Rửa "lò" bến sông !

1 comment: