Monday, September 24, 2012

Đừng Xanh Như Lá ...


Trầu Cau


Quả cau, nho nhỏ, miếng trầu ôi, 
Này của Xuân Hương đã quệt rồi. 
Có phải duyên nhau thì thắm lại 
Đừng xanh như lá, bạc như vôi.


Thân em như quả mít trên cây 
Da nó xù xì, múi nó dầy 
Quân tử có thương thì đóng cọc, 
Xin đừng mân mó, nhựa ra taỵBác mẹ sinh ra phận ốc nhồi, 
Đêm ngày lăn lóc đám cỏ hôi. 
Quân tử có thương thì bóc yếm, 
Xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi.

No comments:

Post a Comment