Thursday, August 30, 2012

Lớp I CVA tại International Mathematical Olympiad

1. International Mathematical Olympiad (IMO) lần thứ 17, năm 1975, tại Buốc-gát, Bungari.
Đoàn Việt Nam: Trưởng đoàn là ông Lê Hải Châu, cán bộ Vụ Trung học Phổ thông; Phó trưởng đoàn là TS Phan Đức Chính, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
  • Nguyễn Khánh Trọng, lớp 10 Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội được 30 điểm, đạt huy chương Đồng.

2.  IMO lần thứ không nhớ, tại Áo thì phải năm 1976.
Trưởng đoàn là giáo sư giáo xiêc gì đó, phó đoàn là thiến không sót gì đó ở trường ấy.
  • Nguyễn Hùng Sơn (tục gọi là Tít) lớp 10I Trường Phổ thông cấp III Chu Văn An , Hà nội được ngần ấy điểm đoạt giải Đồng.

3. IMO lần thứ 20, năm 1978, tại Bu-ca-rét, Rumani.
Đoàn Việt Nam: Trưởng đoàn là ông Lê Hải Châu, cán bộ Vụ Trung học Phổ thông (nay là Vụ Giáo dục Trung học - Bộ Giáo dục và Đào tạo); Phó trưởng đoàn là TS Nguyễn Đăng Phất, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
  • Nguyễn Hồng Thái, Trường THPT Chu Văn An - Hà Nội được 23 điểm, đạt huy chương Đồng.
  • Nguyễn Trung Hà, Trường THPT Chu Văn An - Hà Nội được 22 điểm, đạt huy chương Đồng.
Học sinh được giải it tuổi nhất: Nguyễn Hồng Thái (15 tuổi).

4. IMO lần thứ 21, năm 1979, tại Luân-đôn, Vương quốc Anh.
Đoàn Việt Nam: Trưởng đoàn là ông Lê Hải Châu, cán bộ Vụ Trung học Phổ thông; Phó trưởng đoàn là TS Đào Văn Phong, Trường Đại học Sư phạm Vinh.
  • Phạm Hữu Tiệp, lớp 10 Chuyên Toán - Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội đạt huy chương Bạc.

5. IMO lần thứ 25, năm 1984, tại Praha - Tiệp Khắc.
Đoàn Việt Nam: Trưởng đoàn là bà Hoàng Xuân Sính, Giáo sư, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Phó trưởng đoàn là ông Phan Văn Viện.
  • Nguyễn Thị Minh Hà, Trường THPT Chu Văn An - Hà Nội đạt huy chương Đồng.

6. IMO lần thứ 26, năm 1985, tại Phần Lan.
Đoàn Việt Nam: Trưởng đoàn là bà Hoàng Xuân Sính, Giáo sư, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Phó trưởng đoàn là GS Đoàn Quỳnh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
  • Huỳnh Minh Vũ, Trường THPT Chu Văn An - Hà Nội được 28 điểm, đạt huy chương Bạc.

1 comment: