Wednesday, August 15, 2012

Thơ Thiền

Đây mới là thơ Thiền "xịn": "Hạnh An Bang Phủ" của Thượng Hoàng thi sĩ Trần Thánh Tông !
Hạnh An Bang phủ
Triêu du phù vân kiệu,
Mộ túc minh nguyệt loan.
Hốt nhiên đắc giai thú,
Vạn tương sinh hào đoan.

Dạo chơi phủ An Bang
(Người dịch: Nguyễn Tấn Hưng)
Sớm leo đỉnh núi mây vờn,
Tối về đẩy giấc bên cồn trăng thanh.
Bỗng dưng hứng lạ nảy sinh,
Ý tuôn đầu bút muôn hình dáng thơ.

Ngô Tất Tố dịch
Sớm chơi núi mây nổi
Tối ngủ bến trăng thanh
Thình lình thấy cảnh thú
Ngọn bút hiện muôn hình

No comments:

Post a Comment