Wednesday, November 14, 2012

Cây ngô đồng xứ Huế


Gọi là "ngô đồng" mà không cho bắp, cũng chẳng mọc giữa đồng, làm tốn bao nhiêu là giấy mực của các học giả và "học thật"! 

Hình như ở Việt Nam chỉ có vài cây ở Đại Nội của thành Huế và đâu đó ở thành phố Huế. 

Chúng vàng lá vào mùa Thu và nở hoa vào khoảng tháng 2 đến tháng 5 ÂL. 

Mộng mơ, mơ mộng một chút - một chút đài các và chẳng thể bình yên. 

Chúng khiến cho ta ước ao - ao ước bao giờ cho đến Tháng Mười...

No comments:

Post a Comment