Thursday, September 20, 2012

Hôm nay lại đi cầy mái nhà ...quốc trần nhà ... :-))

Hôm nay vác máy đi ... Cầy nhà băng
Head quater của ANZ trông như Vương Cung thánh đường La Mã

No comments:

Post a Comment