Saturday, November 24, 2012

Hong Kong by night 2012

Ngẫu hứng Cửu LongDi sản đế quốc Anh trên đất Trung hoa
Phim Tài liệu về đc Nguyễn ở Hồng Kong
Tim Sha Tsui, nơi tư bản đang Giẫy chết .. đành đạch
mà chưa có ánh sáng soi đường của chủ nghĩa Mác Lê,...
Hệ thống xe điện ngầm mà Melbourne và
Sydney phải ... Ngả mũ kính chào
Quán nửa khuya đèn mờ giăng giăng,
gà rán hay vịt quay, cúi đầu kính mời....:-)))
Xe buýt hai tầng...
Dành cho Bộ Trưởng Giao thông ...
Đi làm và đi chơi tối ...
Một góc Tim sa sui
Nền kinh tế thiếu ... Định hướng :-)))

No comments:

Post a Comment